Stockholm. Julbakning på Ekshäradsgården från Värmland på Skansen.

Share to