Modell av hjulångaren NORRLAND under byggnad i Sjöhistoriska museets modellverkstad. Akterspegel.

Order this image

Share to