Statens Sjöhistoriska museum under byggnad. Uppförande av AB Fundament Stockholm.