Skåne. Sankta Maria kyrkan, i Ystad. Altarskåp.

Share to