Uppland. Uppsala slott, som började byggas som försvarsanläggning av Gustav Vasa i slutet av 1540-talet.

Share to