Utställningen "Ubåtar, finns dom". Överblick av del av utställningen. Modell av utbåt m.m.

Utställningen varade mellan 1991-11-14 - 1992-03-01.

Order this image

Share to