Byblos, Libanon? 2795 Grekland Akropolis

Förmodligen felplacerad bild i kuvert 2795 Grekland. Jämför t.ex. NMAx.0033126 från kuvert 2794 Libanon.

Share to