• Middag på officersmässen 1971. Stående t.v. tränginspektören Magnus Bruzelius och t.h. mj Claës Tamm.
    Photo: Garnisonsmuseet Skaraborg

Mässmiddag

Middag på officersmässen 1971. Stående t.v. tränginspektören Magnus Bruzelius och t.h. mj Claës Tamm.

Share to