Två flickor i stransdbrynet med utsikt över Brunnsviken från Bergianska trädgården.

Share to