På insidan av balkarna syns stinnarna tydligt på plats.

Share to