• "Vinsy boy - alla grabbars skjorta". Butiken i fastigheten Nyboda erbjöd manufakturvaror och under 1960-talet även byggnadsvaror. 

Konsum övergav Nyboda under mitten av 1960-talet och den privata ICA-handlaren Göran Särnsjö öppnade där en byggvarubutik.
  Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)
 • "Vinsy boy - alla grabbars skjorta". Butiken i fastigheten Nyboda erbjöd manufakturvaror och under 1960-talet även byggnadsvaror. 

Konsum övergav Nyboda under mitten av 1960-talet och den privata ICA-handlaren Göran Särnsjö öppnade där en byggvarubutik.
  Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)
 • "Vinsy boy - alla grabbars skjorta". Butiken i fastigheten Nyboda erbjöd manufakturvaror och under 1960-talet även byggnadsvaror. 

Konsum övergav Nyboda under mitten av 1960-talet och den privata ICA-handlaren Göran Särnsjö öppnade där en byggvarubutik.
  Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)
 • "Vinsy boy - alla grabbars skjorta". Butiken i fastigheten Nyboda erbjöd manufakturvaror och under 1960-talet även byggnadsvaror. 

Konsum övergav Nyboda under mitten av 1960-talet och den privata ICA-handlaren Göran Särnsjö öppnade där en byggvarubutik.
  Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)
 • "Vinsy boy - alla grabbars skjorta". Butiken i fastigheten Nyboda erbjöd manufakturvaror och under 1960-talet även byggnadsvaror. 

Konsum övergav Nyboda under mitten av 1960-talet och den privata ICA-handlaren Göran Särnsjö öppnade där en byggvarubutik.
  Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)
 • "Vinsy boy - alla grabbars skjorta". Butiken i fastigheten Nyboda erbjöd manufakturvaror och under 1960-talet även byggnadsvaror. 

Konsum övergav Nyboda under mitten av 1960-talet och den privata ICA-handlaren Göran Särnsjö öppnade där en byggvarubutik.
  Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)
 • "Vinsy boy - alla grabbars skjorta". Butiken i fastigheten Nyboda erbjöd manufakturvaror och under 1960-talet även byggnadsvaror. 

Konsum övergav Nyboda under mitten av 1960-talet och den privata ICA-handlaren Göran Särnsjö öppnade där en byggvarubutik.
  Photo: Stockholms läns hembygdsföreningar (Alla rättigheter reserverade)

Konsum Nyboda

Share to