En kvinna, Siri (Sara) Turi, med sina renar, sin raid, innan vinterflyttningen fortsätter. Troligen vid Laimo. Bilden ingår i en serie fotografier tagna av Emilie Demant Hatt i Sap...

Share to