Undersökning av Signhildsberg juni 1985.

Undersökning av Signhildsberg juni 1985. Från vänster: Olle Lorin, Hugo Sabel, Sten Werner, Börje Sandén, Henning Loggert.

Share to