Göta Trängregemente

Soldater från Göta Trängregementes 4. kompani, sjukvårdskompaniet, hjälper till att flytta åldringar från ett äldreboende. I mitten plutonchefen Bryntesson.

Share to