Utställning i Båthall 2. Tsar Peters slup.

Deposition från Livrustkammaren utställd under 1990-talet. Numera återlämnad.

Order this image

Share to