• Klörupsvägen 127 år 1964. Idag (2015) Högalidsvägen 40 (panncentral till hyreshusen)
    Photo: Trelleborgs museum

Klörupsvägen 127 år 1964. Idag (2015) Högalidsvägen 40 (panncentral till hyreshusen)

Stathus i L.Wång vid Klörupsvägen år 1936, gårdsida. Gårdsfasader å stadsäga nr 680-81. Vy mot nordost. Acc.boken: Egen kamera 1936.

1 comment

  • Stadsäga 680-681 motsvaras idag av Högalidsvägen 40, panncentral till hyreshusen.

Leave a comment or send an inquiry

Share to