DRAKEN Undervattensbåt Under byggnad vid Ö.V.K. 1926.

Fartyg: DRAKEN

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen
Varv: Örlogsvarvet, Karlskrona

Order this image

Share to