• Övrigt: Heinkel HE 3 anskaffades 1923 i två exemplar (nr 11 och 12) till Marinens Flygväsende. De användes fram till 1927 som skolflygplan vid Hägernäs, och flygplanstypen kom att kallas för Paddan. Motor Siemens Sh6 100 hkr, spännvidd 12,10 m, längd 7,20 m. Flygplan nummer 12, som ses på denna bild, överfördes 1927 till Flygvapnet men såldes kort därefter till en privatperson som SE-AABI. Det ströks ur civilregistret efter ett haveri i januari 1929 då flygföraren omkom.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet
  • Övrigt: Heinkel HE 3 anskaffades 1923 i två exemplar (nr 11 och 12) till Marinens Flygväsende. De användes fram till 1927 som skolflygplan vid Hägernäs, och flygplanstypen kom att kallas för Paddan. Motor Siemens Sh6 100 hkr, spännvidd 12,10 m, längd 7,20 m. Flygplan nummer 12, som ses på denna bild, överfördes 1927 till Flygvapnet men såldes kort därefter till en privatperson som SE-AABI. Det ströks ur civilregistret efter ett haveri i januari 1929 då flygföraren omkom.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Fo220008

Select the images you want to order

Share to