• Övrigt: År 1919 anskaffades till Marinens Flygväsende fem maskiner av typ Albatros B IIa från Tyskland; den sista levererades 1922. Planen stationerades i Hägernäs och användes som skol- och övningsflygplan. Efter Flygvapnets bildande 1926 överfördes de tre kvarvarande maskinerna till den nya vapengrenen och förlades till Ljungbyhed. Typbeteckningen i Flygvapnet blev Sk 1. Den sista maskinen togs ur tjänst 1929. Spännvidd 13,10 m, längd 7,80 m, motor Mercedes 120 hk.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Fo220009

Order this image

Share to