• Övrigt: Heinkel HD 24 med reg nr 201 var den första av åtta maskiner av denna typ Flygvapnet tillfördes under åren 1927-1928. Den var tillsammans med 202 tillverkad av Heinkel i Warnemünde, medan maskinerna 203-208 byggdes i Sverige av Heinkels dotterbolag Svenska Aero AB. Spännvidd 14,20 m, längd 9,69 m (med flottörer). Flygplan 201 hade ursprungligen en 180 hkr Mercedes-motor, men då denna ersattes med en 240 hkr Armstrong Siddely Puma ändrades Flygvapnets beteckning Sk 4 till Sk 4B. Flygplanet var under hela sin tjänstetid stationerat på F 2 i Hägernäs; av baksidesanteckningen att döma är dock bilden tagen på Märsgarn i Stockholms södra skärgård. Maskinen avskrevs tillsammans med de flesta planen av denna typ i februari 1937. Flygplan nr 202 användes dock ända till september 1939. Denna bild är gjord från samma neg som Fo22020 men inte så snävt beskuren.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Fo220024

Order this image

Share to