• Övrigt: I vilket sammanhang denna bild tagits har inte varit möjligt att säkert fastslå. Det kan dock noteras att bastrumman utöver strumpebandsordens motto Honi soit qui mal y pense även har bokstäverna ER (Elisabeth Regina), vilket visar att bilden tagits tidigast 1953. Bilden är i albumet monterad tillsammans i närheten av annan bild (1169), som visar matros från brittiska flottans depåfartyg HMS TYNE; detta fartyg åtföljde i juni 1955 hangarfartyget BULWARK då detta besökte Stockholm. Vid detta tillfälle medföljde två brittiska musikkårer (Royal Marines Band och Band of the Highland Light Infantry), som uppträdde i samband med fotbollsmatch mellan brittiska och svenska flottister på Stadion samt på Skansen (Imperial War Museums hemsida  http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/1060023633).
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Fo221220

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to