[från fotobeskrivningen:] "Sjökapten Albert Miltopaeus, född 13.5.1841 ombord i [sic] GUSTAF WASA av Gävle, död 12.12.1924. Förde INDIAMAN av Gävle och S/S UDDEVALLA."

Övrigt: Jfr Fo113057A, som förefaller ha tagits vid samma tillfälle

Order this image

Share to