Gamla matsalen till vänster med tvättrum mitt i. Där nya stuverikontoret (tegelhuset till höger) nu står, fanns förr väntrum med träbänkar runt samt kontor. Senare flyttades väntru...

Share to