• Övrigt: Från sjöflygflottiljen F2 i Hägernäs. De flesta flygplanen på bilden är av typ Heinkel HE 5/t, i Flygvapnet benämnt S 5A eller Hansa; de flygplansnummer som kan urskiljas är 2461, 2472 och 2451. De första Hansorna levererades till Flygvapnet 1927, och den sista togs ur tjänst 1945. Maskinen t v i förgrunden, övningsflygplanet Ö7 (Svenska Aero S-10 Piraten) var i tjänst 1929-37. Det bar ursprungligen nummer 210, men detta ändrades senare till 2610, som på bilden.
    Photo: Ericsson, Hans / Sjöhistoriska museet
  • Övrigt: Från sjöflygflottiljen F2 i Hägernäs. De flesta flygplanen på bilden är av typ Heinkel HE 5/t, i Flygvapnet benämnt S 5A eller Hansa; de flygplansnummer som kan urskiljas är 2461, 2472 och 2451. De första Hansorna levererades till Flygvapnet 1927, och den sista togs ur tjänst 1945. Maskinen t v i förgrunden, övningsflygplanet Ö7 (Svenska Aero S-10 Piraten) var i tjänst 1929-37. Det bar ursprungligen nummer 210, men detta ändrades senare till 2610, som på bilden.
    Photo: Ericsson, Hans / Sjöhistoriska museet

Fo25873A

Select the images you want to order

Share to