• Träskeppsbyggeri
Bottenkonstruktion
Linjeskeppet DRISTIGHETEN b. 1783

Från sprängningsförsöken 1869 med det slopade linjeskeppet. Fotograferat i dockan i Karlskrona.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Träskeppsbyggeri Bottenkonstruktion Linjeskeppet DRISTIGHETEN b. 1783 Från sprängningsförsöken 1869 med det slopade linjeskeppet. Fotograferat i dockan i Karlskrona.

Fartyg: DRISTIGHETEN

Order this image

Share to