Fo61310A

2 comments

  • Var ofta i Bohusläns och lastade sten till Holland. 1940-45 seglade ångaren utanför Skagerackspärren för de allierade. Mestadels i brittisk kustfart. Befälhavaren hette Torsten Karth
  • Tack för informationen..

Order this image

Share to