• Lastångfartyget URDA av Göteborg vid Lindholmens Mek. Verkstad, Göteborg omkr. 1900.
    Photo: Okänd fotograf / Sjöhistoriska museet

Lastångfartyget URDA av Göteborg vid Lindholmens Mek. Verkstad, Göteborg omkr. 1900.

Share to