U-båten Spiggen. Ulf Peder Olrogs visa "Att segla uppför Fyrisån uti en undervattensbåt..." fick idag (1959-07-01) förnyad aktualitet i och med att marinledningen lät ubåten Spigg...

Fartyg: SPIGGEN

Bredd över allt 1,9 meter

Längd över allt 16,4 meter

Rederi: Kungliga Flottan, Marinen

Byggår: 1954

Varv: Vickers-Armstrong (UK)

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to