Foto i svartvitt visande lastmotorfartyget "VASALAND" taget i Köpenhamn år 1953.

Share to