Västertorp, exteriör

3 comments

  • Slalomvägen, idag är gräsmattan omvandlad till parkeringsplatser. Familjebostäders hus från början, idag ombildade till bostadsrätter.

  • Tack för din kommentar! Vet du om någon av träden finns kvar?

  • Endast trädet närmast (t v), en gammal lönn, finns kvar sedan 1950-talet, då Västertorp byggdes.

Share to