'Akka-expeditionen sommaren 1931: :: :: Drygt 10 personer, män och kvinnor, på vägen från Nordre Rönner fyr. Ser ut att bära matkorgar. Leonard Axel Jägerskiöld längst fram till höger. :: :: Ingår i serie med fotonr. 2182-2234.'

Leonard Axel Jägerskiöld

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to