'Montrarna i fågelgången fotograferade före restaurering. :: Svenska fåglar. Vadare. :: :: Ingår i serie med fotonr. 6939:1-54.'

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to