'Bildtext: ''Berget Amundshatt i gränsen mellan Lurs socken (till vänster) och Tanums socken (till höger).'' Vy över delvis trädbevuxet berg, granar. :: :: Fotonr. 7046:1-84 indel...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to