Gatubilder från kvarteren kring korsningen Trädgårdsgatan-Tullgatan 1950. Bilderna illustrerar trafikproblem till följd av allt fler fordon i staden. Bland annat syns numera rivna ...

1 comment

  • Bakändan på en Ford V8 1935 och en Citroèn B11 på motsatta sidan.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to