Barnkörerna från Apelgården, Näsets och Kållereds kyrkor framför musikalen "Så länge vi vandrar på jorden" i Apelgårdens kyrka, Kållered, år 1983. För mer in

Originalbilden tillhör Kållereds hembygdsförening.

Fotografi taget av Harry Moum, HUM, i samband med artikel i Mölndals-Posten, vecka 44, år 1983.

Här följer artikeln i sin helhet:

"Musikal i Kållered

Apelgårdens kyrka, den nya kyrkan i Kållered, ligger på Hallen på samma sida som motorvägen som Ikea och Ekenskolan men lite närmare Sandsjöbackareservatet.

På sommaren ligger den bäddad i lummig grönska, men så här års när löven har fallit framträder den lite mer markant i omgivningen.

Under helgen hade barnkörerna från Apelgården, Näsets och Kållereds kyrkor stämt träff i församlingshemmet, som på modernt sätt finns i samma byggnad som kyrkan.

De övernattade där och övade under kvällen och söndag morgon för sitt framträdande i musikalen "Så länge vi vandrar på jorden".

Denna framfördes under söndag eftermiddag med nämnda diskantkörer och under ledning av Eva Karlsson från Kållereds kyrka och Ulla Andersson från Näset. Musikalens musik är av Egil Hovland och text av Britt G. Hallqvist. Detta bibelspel, som det närmast är frågan om, utspelar sig kring den barmhärtige samariten men med anknytning till dagens samhälle. Den slutar med följande sång!

Så länge vi vandrar på jorden, så länge vi ännu finns till, ska vi hjälpa och glädja varandra, så som Jesus vår Herre, vill".

Om bara alla tänkte och handlade så i vår sönderfallande värld, skulle nästan all vara vunnit.

HUM"

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to