Fo145676

Övrigt: Från Sandhamnsregattan 1943. Det är inte bekant på vilket fartyg bilden tagits, ej heller vem den redaktör Höglund var som beställt bilden.

Share to