Central Verkstäderna (C.V.), Alnängarna. Murargrupp i vattentornet, 19 arbetare.

1 comment

  • Det står:

    Statens järnvägar

    Förråd af eldfarliga oljor

    På en skylt över dörren. Knappast ett vattentorn, allra först var det visst ett krutförråd.

    Tusse

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to