Svennevad, fornlämningar. Grupp. 16 maj 1946

1 comment

  • Från min skrift "Svennevad och gamla svennevadsbor". Aron Hallberg: "När för några år sedan ett hus uppfördes på Svennevadsåsen, hittades en sten, som var cirka 35 cm i genomskärning. Den var upptill halvklotformig och nedtill fyrkantig. Runt stenen var en utkälning. Formen var sådan att den måste ha blivit gjord av människor. Vad denna stenen har använts till är svårt att säga, kanske har den brukats vid hedniska riter,"

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to