Rumsinteriör, grupp sex kvinnor. Från vänster Ester Pettersson och Ingrid Pettersson (givarens fastrar), övriga ej namngivna.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to