Olaus Petriskolan, klassrumsinteriör, klass 4Ac, sal 22. 34 skolbarn och lärarinna fru Britta Sahlin.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to