"Gamla hemmet", rumsinteriör, tre damer med handarbete. Från höger Anna Thermaenius med mamma Jenny. "Gamla hemmet" var det första som familjen bosatte sig i nä

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to