Menu 0
Close
  • "Gamla hemmet", rumsinteriör, tre damer med handarbete.
Från höger Anna Thermaenius med mamma Jenny.
"Gamla hemmet" var det första som familjen bosatte sig i när man flyttade från Torshälla till Hallsberg 1868. Det började byggas av Johan Thermaenius.
    Photo: Örebro läns museum Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

"Gamla hemmet", rumsinteriör, tre damer med handarbete. Från höger Anna Thermaenius med mamma Jenny. "Gamla hemmet" var det första som familjen bosatte sig i när man flyttade från Torshälla till Hallsberg 1868. Det började byggas av Johan Thermaenius.

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description