"Gamla hemmet", rumsinteriör, tre damer med handarbete. Från höger Anna Thermaenius med mamma Jenny. "Gamla hemmet" var det första som familjen bosatte sig i när man flyttade från Torshälla till Hallsberg 1868. Det började byggas av Johan Thermaenius.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Share to