Menu 0
Close
  • Rumsinteriör, fyra kvinnor. Broderi, virkning, m.m.
Från vänster: 
1. Juliana Mannerfeldt, född Lagerholm (dotter till Wilhemina Lagerholms bror Per Didrik Lagerholm och Juliana Christina Lagerholm, född Åstrand).
2. Wilhelmina Lagerholm (faster och moster till de övriga på bilden)
3. Helena Bastholm, gift Åkerblad.
4. Elisabeth Bastholm.
Helena och Elisabeth Bastholm är döttrar till: Kykoherde Johan Bastholm (1816-1892) och Ingeborg Elisabeth Hildegard Bastholm (1830-1897), född Lagerholm. (Ingeborg var Wilhelmina Lagerholms syster).
    Photo: Örebro läns museum Public domain mark (CC pdm)

Rumsinteriör, fyra kvinnor. Broderi, virkning, m.m. Från vänster: 1. Juliana Mannerfeldt, född Lagerholm (dotter till Wilhemina Lagerholms bror Per Didrik Lagerholm och Juliana Christina Lagerholm, född Åstrand). 2. Wilhelmina Lagerholm (faster och moster till de övriga på bilden) 3. Helena Bastholm, gift Åkerblad. 4. Elisabeth Bastholm. Helena och Elisabeth Bastholm är döttrar till: Kykoherde Johan Bastholm (1816-1892) och Ingeborg Elisabeth Hildegard Bastholm (1830-1897), född Lagerholm. (Ingeborg var Wilhelmina Lagerholms syster).

  • Tags

+ Add


0 comments

Add a comment

Add to a list

Create feature

Choose a picture

Write a caption

Write a title and a description