• Stallet, utställningshallar och gårdsbutik m servering,  Julita gård. Sommaren 2009.
    Photo: Segemark, Peter / Nordiska museet (Upphovsrätt)
  • Stallet, utställningshallar och gårdsbutik m servering,  Julita gård. Sommaren 2009.
    Photo: Segemark, Peter / Nordiska museet (Upphovsrätt)

Stallet, utställningshallar och gårdsbutik m servering, Julita gård. Sommaren 2009.

Share to