Skioptikonbild med motiv av villor i Helsingborg. Ett av de första sammanhållna villaområdena i Helsingborg var kvarteren Pelikanen och Höken på Tågaborg, där E

2 comments

  • Ett av de första sammanhållna villaområdena i Helsingborg var kvarteren Pelikanen och Höken på Tågaborg,

    där Ef:nahemsföreningen Helsan lät uppföra ett antal parhus under åren 1903-04. Samtliga hus var i två våningar

    med källare under. Byggnadsstilen är originell, rött maskinslaget tegel med detaljer i puts bygger upp fantasifullt

    utformade fasader. Harald Berglin, en vid denna tid mycket aktiv Helsingborgsarkitekt, ritade samtliga

    hus. http://www.helsingborg.se/wp-content/uploads/2015/02/Bevprogram_Vastra_Tagaborg_1995_sbf.pdf

  • Tack för din kommentar, vi ser över informationen om bilden inom kort.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to