• Idrottsplatsen inviges 5/6 1933, 6314. L Middag på Solfjädern. Från vänster sittande: postmästare Alvin, schaktmästare H. Lindelöv, stadsfullm. Ordf. Sture Christiansson, v. konsul Axel Christensen, bankdirektör Nils Andersson, provins. Läkare Hilding Lavesson. Stående första ledet fr.v: typograf S. Brage, ing. Ragnar Näsman, byggmäst. O.B. Larsson, dir. Billqvist Malmö, kontorist John Olsson, kamrer G. Ström Malmö, stadskamrer Ernst Hansson Trbg. förm. Algot Schyllert, boktryckare Nils Ohlsson Allahanda, retorteldare C.J.A. Kjellander, stationsskrivare Oscar Dalsjö, kontorschef Arthur Lindqvist, red. Seth Nordgren, red. Lars Ohlsson, disp. Ernst Thidholm, drätselkanslist Bruno Boström, tapets. Sture Östergren Lund.
	Folkskollärare O. Österling, stadsingenjör Bror Carlin, major Kugelberg Malmö, 1 ste rådman Torsten Ljungbeck, Kugelberg junior Malmö, friherre Palmstjerna Kristianstad, disp. Alb. Holmqvist Gummifabr. Landshövding Ramel, fotograf Küller Malmö, borgmäst. A. Wirgin, tulluppsyningsman E. H. Ask, bankkamrer Anton Årestad, bankkamrer B. Reinholtz, kontorist John Mattson Malmö, stationskarl C. J. Nyberg, folkskollärare O. Rylander, 1 ste postiljon C. I. Svensson, i fönstret källarmästare Jakobsson.
    Photo: Trelleborgs museum

Idrottsplatsen inviges 5/6 1933, 6314. L Middag på Solfjädern. Från vänster sittande: postmästare Alvin, schaktmästare H. Lindelöv, stadsfullm. Ordf. Sture Chri

1 comment

  • Palmstierna är friherre. Baron användes endast i tilltal.

Leave a comment or send an inquiry

Share to