• GÖK-projektet i Kalmar.

GÖK, som projektet kom att kallas, står för de tre deltagande kommunernas begynnelsebokstäver: Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar. Projektet startade 1993 respektive 1994 och finansierades av Statens Kulturråd. De tre biblioteken fick
tillsammans 2,5 miljoner kronor. Enligt överenskommelse skulle den lokala kommunala budgeten bidra med minst lika mycket. Förebilden för GÖK-projektet var det tredelade biblioteket i staden Gütersloh i Tyskland, dit Statens Kulturråd 1990 bekostade en studieresa. Det tredelade biblioteket innebär att biblioteket delas in i tre zoner med olika innehåll och syfte. Först en mer lättillgänglig zon, sedan en zon med
mer traditionell uppställning och slutligen ett magasin. Närzonen ska i synnerhet locka de ovana och förvirrade låntagarna in i biblioteket. Där ska låntagarna finna det nya,
efterfrågade och attraktiva beståndet. Böckerna exponeras med framsidan mot besökaren. Bokomslagen lockar fler till läsning 
än anonyma bokryggar, menar man. Medierna skyltas upp i ämnesgrupper. Allt ska vara överblickbart och lätt att hitta.
Längre in finns en zon med mer traditionell uppställning, dock har man fört samman närbesläktade ämnen. Det är mediets ämne som är det väsentliga, ej dess form. Här placeras böckerna när de inte längre har så hög utlåningsfrekvens. Den tredje zonen är magasinet där böckerna placeras tätt. Där placerar man medier som inte har så hög utlåningsfrekvens.

(uppgifterna är hämtade från KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
2002:3)
    Photo: Lejonborn, Ola / Kalmar läns museum

GÖK-projektet i Kalmar. GÖK, som projektet kom att kallas, står för de tre deltagande kommunernas begynnelsebokstäver: Göteborg, Örnsköldsvik och Kalmar. Projektet startade 1993...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to