• En husvagn tjänar som bostad åt en romsk familj.  Ända fram till 1960-talet levde de flesta romer i Sverige under påtvingat kringresande och saknade fast bostad. Boendestandarden bland svenska romer var under 1900-talets första hälft mycket varierande. Familjer som hade det bättre ställt kunde äga flera tält, medan fattigare familjer enbart hade ett tält. Man sov då där marken var minst lerig. Under 1940-talet förbättrades levnadsstandarden och flera svensk-romska familjer specialbeställde nu bostadsvagnar. Att inte behöva sova på marken utgjorde en avsevärd förbättring av livskvaliteten. Eftersom vagnarna specialbeställdes kunde beställaren vara med och påverka vagnens utformning. Ofta fanns sovgemaket längst in, varpå vardagsrummet följde och köket låg längst ut. Denna utformning kunde dock skilja sig åt mellan olika vagnar. Generellt var dock vagnarna dåligt isolerade och kalla att bo i. Först på 1960-talet tilläts svenska romer att bli bofasta.
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

En husvagn tjänar som bostad åt en romsk familj. Ända fram till 1960-talet levde de flesta romer i Sverige under påtvingat kringresande och saknade fast bostad. Boendestandarden b...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to