• Romer har slagit läger i Viken utanför Helsingborg 1953. Ända fram till 1960-talet levde de flesta romer i Sverige under påtvingat kringresande och saknade fast bostad. Romska familjer bodde i tält eller vagnar och flyttade från plats till plats. 
Toleransen för romer har historiskt varierat mycket mellan olika samhällen, men romers närvaro har sällan setts som något positivt. Ofta fick man slå sig ned i samhällets utkant, man har förvägrats fast bostad och fördrivits. Efter att de svenska romerna i Sverige erkändes som medborgare år 1952 uppstod debatt kring gruppens svåra levnadsförhållanden. En statlig utredning genomfördes under 1954-1956 där en av slutsatserna blev att fast bostad var nyckeln till att lyckas med skolgång och arbetsliv. Från och med mars 1960 hade möjlighet att rekvirera statsbidrag för kostnader i samband med romers bosättning, vilket förenklade möjligheten för svenska romer att få tillgång till permantenta bostäder samt i förlängningen studier och arbete. 
    Photo: Romska Kulturcentret i Malmö

Romer har slagit läger i Viken utanför Helsingborg 1953. Ända fram till 1960-talet levde de flesta romer i Sverige under påtvingat kringresande och saknade fast bostad. Romska fami...

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to