• Hamneskärs fyrplats och fyren Pater Noster - statligt byggnadsminne 2015
    Photo: Andersson, Börje / Bohusläns museum (Copyright)

Hamneskärs fyrplats och fyren Pater Noster - statligt byggnadsminne 2015

Samtidigt förvärvat: UMFA54531: 0001 - 0023

Litteratur:

Pater Noster, redaktör Viveka Overland. Bohusläns museums förlag 2007, 263 sidor. ISBN 978-91-7686-238-4

Artikel i Bohusarvet Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2015:2

Pater Noster blir statligt byggnadsminne

Regeringen har beslutat att förklara fyrplatsen Pater Noster för statligt byggnadsminne.

Fyrplatsen

Skären utanför Marstrand har bland sjöfarare i alla tider ansetts som förädiska och farliga. Redan i mitten av 1700-talet fanns planer på en fyr för att hjälpa sjöfarare att ta sig förbi de fruktade skären. År 1868 stod fyren på Hamneskär klar och fyren fick namnet Pater Noster efter de första orden på latin i bönen Fader vår. Fyren är en så kallad Heidenstammare, ritad av Gustav von Heidenstam. Heidenstamfyrar finns också på Måseskär och Väderöbod.

År 1977 släcktes fyren, men återinvigdes 30 år senare i september 2007. Då hade fyren genomgått en femårig renovering med Bohusläns museum som projektägare.

Byggnadsminne

I mars utsåg regeringen fyrplatsen Pater Noster till byggnadsminne med motiveringen att hela fyrplatsmiljön med fyrtorn, mistmaskinhus, bostadshus och uthus utgör en välbevarad helhet som har ett högt kulturhistoriskt värde.

- Pater Noster är en plats som starkt lever kvar i minnet hos den som varit där. Det är en plats som berättar om vår historia, men som samtidigt lever kvar i nuet. Nu ser vi till att fyren kommer att lysa även för kommande generationer, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet. Frågan om en plats ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras.

  • Tags

+ Add


Add a comment

Add to a folder

Order this image

Share to