Porträtt av Eric Thorbjörn Morén, kapten vid Ingenjörkåren, sedemera Fortifikationen.

1 comment

  • Bilden bör rätteligen vara tagen mellan den 11 augusti 1853 och den 14 juni 1866, eftersom E T Morén enligt Svenska Arméns rullor då var kapten. Sannolikt är den tagen under den första tiden som kapten, eftersom behovet av att dokumentera den nya graden då kan förmodas vara störst.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to